In Memoriam

Helaas zijn de afgelopen maanden ons 3 leden ontvallen. Namens het bestuur en leden wensen wij de nabestaanden en de (schaak)vrienden veel sterkte met het verwerken van dit verlies.

op 24 juli
Carlo Oud
Oud kampioen en schaaktalent.Lid van meerdere schaakverenigingen.  Noch veel te jong is hij ons ontvallen. Ging zijn eigen weg en schuwde de discussie met medeleden niet. Zo jammer van dit fijne lid.

Op 5 juli 2019 kruiste Carlo voor het laatst de degens met schakers van Attaqueer. Met vier overwinningen in evenzovele partijen kroonde hij zich tot kampioen van de avond.

Schaakvereniging Attaquer had een aangrijpende en ook voor ons zeer herkenbare afscheidstoespraak. Hierbij plaatsen wij die.

In memoriam Carlo Oud,
Carlo, officieel lid van Attaqueer sinds 6 augustus 2014, maar het seizoen daarvoor al
regelmatig te gast. Een schaker die bij ons altijd bovenin meedraaide. Met als beste resultaat een tweede plaats in het seizoen 2015 – 2016 met maar een halve partij achterstand op de nummer één.
Een trouw lid. Er moest veel gebeuren voordat Carlo niet kwam. En je moest er niet vreemd van opkijken dat hij, de zeldzame keer dat hij er niet was, hij rond half tien toch nog binnenstapte.
Een bijzonder lid. Met zijn karakteristieke stemgeluid kon hij het vuurtje flink opstoken. En
als dan die heimelijke glimlach om zijn mondhoeken speelde zag je dat hij genoot.
Een bijzonder aardig lid. Nooit zette hij iemand zomaar weg, nooit een onvertogen woord.
Oprecht geinteresseerd in de ander. Altijd tijd voor een praatje over de gewone dingen in het leven.
En bovenal iemand die van het spelletje hield. Niet alleen om het zelf te spelen. Want over
zijn eigen spel kon hij bijzonder kritisch zijn. Juist ook de andere partijen op de club werden met veel belangstelling gevolgd. En vaak met goede analyses. Dan gaf hij na afloop een bijzondere variant binnen een partij die hij zijdelings had gevolgd. Niet op de toon van “je had beter dit of dat kunnen doen”, maar altijd met de vraag “heb je deze variant gezien?” of “heb je hier nog naar gekeken?”
Carlo heeft zijn eigen schaakmat gevonden. We zullen hem missen.
Bestuur Schaakvereniging Attaqueer

Op 19 juni 2019
Henk Duyverman (72)
Een sfeermaker, goede (snel)schaker en graag geziene gast bij het nazitten. Wij verliezen hiermee een echte schaakvriend.

Op 18 april 2019
Piet Beemster (87)

Ons bestuurslid en wedstrijdsecretaris. Jarenlang heeft hij trouw de vereniging en haar leden gesteund.Trad nooit op de voorgrond terwijl hij wel altijd een belangrijke bijdrage leverde als het om de indeling en de wedstrijden ging.  Wekelijks plaatste hij de uitslagen op de website. Ook waren wij jaarlijks welkom bij hem thuis voor de verenigings-barbecue. We zullen hem missen.