Betaalgegevens

Overmakingen kunnen als volgt plaatsvinden:

NL73 RABO 0329 3248 96
t.nv. Degoschalm

Contributie 2017/2018 is €80,00