Puntentelling

Winst – waarde tegenstander.
Remise – ½ waarde tegenstander.
Bye – ⅔ eigenwaarde.
Afwezig met bericht – ⅓ eigenwaarde
Afwezig zonder bericht – 0 punten