Remise Claimen

Wanneer kun je remise claimen?

1. Als voor de derde keer dezelfde stelling ontstaat, let op dit hoeft niet door opeenvolgende herhaling van zetten.
2. Als er 50 zetten lang geen stuk is geslagen en GEEN pion is verzet, dit laatste wordt weleens vergeten.
3. Bij onvoldoende mat potentieel, bv 2 koningen en allebei een paard…
4. In de laatste 2 minuten van de partij mag je de klok stilzetten en remise claimen, als je tegenstander geen serieuze winst poging meer doet in een stelling die op normale wijze niet te winnen is OF dat het niet mogelijk is om voor je tegenstander op een normale manier te winnen b.v. je staat duidelijk gewonnen.

En van dit laatste was waarschijnlijk sprake in de partij van Erik tegen de speler van Purmerend 5, wel is het zo dat de uiteindelijke beslissing bij de wedstrijdleider ligt, die beslist of de claim terecht of onterecht is, als deze niet terecht is krijgt je tegenstander 2 minuten extra. Maar dat risico kun/moet je nemen als je in een remise stelling zit en dreigt door je vlag te gaan! Je verliest dan immers toch…, dus altijd claimen VOORDAT je vlag gevallen is!! Claimen NA het vallen van de vlag is zinloos en wordt nooit gehonoreerd.