Betaalgegevens

De contributie is € 90,00, en mag overgemaakt worden naar NL73 RABO 0329 3248 96 t.n.v. Degoschalm onder vermelding van je naam.