Noteren Van De partij


Ook dit is een leuke, hoe vaak hoor je niet tijdens de bondswedstrijden “wanneer mag ik stoppen met noteren”, of “mijn tegenstander is gestopt met noteren, mag dat wel”, nog leuker de vermeende kennis bij de omstanders, soms is dit werkelijk lachwekkend… maar meestal storend.

Ook hier kunnen wij een einde maken aan iedere vorm van speculatie, de regels zijn samengevat de volgende.

1. Iedere speler moet zijn zetten noteren en mag geen nieuwe zet doen voor hij zijn voorgaande zet heeft genoteerd.
2. Vooraf de zet noteren is dus NIET toegestaan.
3. Het notatie formulier moet goed leesbaar zijn voor de wedstrijdleider, dus leesbaar geschreven én zichtbaar aanwezig.
4. Wanneer één van beide spelers tijdens de partij remise aanbiedt moeten beide spelers dit op hun formulier vermelden ook als deze niet wordt geaccepteerd! De manier om dit op te schrijven is (=).
5. Je mag na het zetten van je tegenstander, direct zetten zonder eerst de zet van je tegenstander te noteren…, hierna moet je direct je notatie bijwerken, zie punt 1.
6. Je hoeft als je minder dan 5 minuten op de klok hebt staan niet meer te noteren, je bent wel verplicht om direct na het vallen van je vlag dit bij te werken, dit MOET in je eigen tijd gebeuren. Hierbij mag je het notatieformulier van je tegenstander gebruiken, wel moet je deze teruggeven VOOR je je volgende zet doet.
7. Als beide spelers niet meer noteren dan moet de wedstrijdleider dit doen of een assistent, na het vallen van de vlag bij één van de spelers stopt de wedstijdleider de klok en ziet erop toe dat de notatie wordt bijgewerkt hierna kan de wedstrijd worden voortgezet en wordt de klok weer in werking gesteld.
8. Als na het bijwerken niet duidelijk is of beide spelers het juiste aantal zetten hebben behaald, wordt de eerstvolgende zet gezien als de eerste in de nieuwe tijdsperiode (de laatste 15 minuten in ons geval).
9. Wanneer reconstructie van een partij niet mogelijk is met het notatie formulier van één van de spelers of de notatie door de wedstrijdleider of zijn assistent, dient men de partij op een 2e bord te reconstrueren, het werkelijke speelbord blijft hierbij onaangetast!

Hopelijk is nu duidelijk hoe het werkt, voor jezelf maar ook als je tegen iemand speelt die door zijn vlag is gegaan en niet heeft genoteerd (streepjes zetten valt hier dus ook onder).

Alleen de speler met minder dan 5 minuten op de klok hoeft niet meer te noteren, zijn tegenstander echter MOET noteren tot ook hij óf zij minder dan 5 minuten te gaan heeft!

Ga na het vallen van de vlag nooit door maar werk eerst je zetten bij óf eis dat je tegenstander dat doet voordat hij een volgende zet uitvoert.

Opgeven ook pas doen als alle zetten zijn bijgewerkt en NIET EERDER!