Nieuwe instellingen schaakklok voor de bond!!

Door de NHSB is besloten dat met ingang van het nieuwe seizoen, de oude klok instellingen komen te vervallen, voor alle bondswedstrijden krijgt iedere speler nu 1 uur 40 minuten + 10 seconden per zet voor de hele partij (Fischer methode). Het zal dus nog even zoeken worden naar de juiste instellingen.

Op de DGT North America (onze klok dus) is dat optie 14! Op de DGT 2000 is dat optie 23 en voor de DGT 2010 optie 18